PUTRAJAYA: Pengurusan sempadan darat dan laut Malaysia akan diperkukuh melalui pendekatan lima sempadan hadapan membabitkan sempadan utara Kedah dan Kelantan, Selatan, Sabah serta Sarawak, dalam usaha membanteras jenayah rentas sempadan.

Dalam aspek pengurusan pendatang asing tanpa izin (PATI), KDN dan Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) melaksanakan Program Rekalibrasi Pulang dan Program Rekalibrasi Tenaga Kerja di bawah Pelan Rekalibrasi PATI.

Bagi memastikan keselamatan negara terus dipertingkat, kerajaan bercadang untuk mewujudkan indeks keselamatan yang berupaya mengenalpasti punca kepada isu keselamatan negara dan boleh merangka kepada beberapa pelan strategik yang lebih komprehensif.

Tambahan, melalui indeks ini juga mampu untuk meningkatkan tahap keyakinan masyarakat dan pelabur asing bagi.

Dibeberapa negara luar, indeks keselamatan negara telah dijalankan dan terbukti membantu agensi penguatkuasa untuk mencari kaedah terbaik dalam memastikan keselamatan negara sentiasa diutamakan.

Perincian indeks keselamatan ini masih belum diperinci namun banyak faktor dan elemen akan digabungkan dalam memastikan indeks ini merangkumi seluruh perkara sekaligus memberi gambaran jelas berhubung tahap keselamatan negara. -TPP