PUTRAJAYA: Akta Penyalahgunaan Dadah dan Substan yang akan menggantikan Akta Penagih Dadah 1983 akan membolehkan lebih ramai individu yang menyalahgunakan dadah serta penagih dipulihkan dan bukannya dipenjarakan.

Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainudin berkata, tahun ini dasar pengalihan penyalahgunaan dadah daripada hukuman penjara ke program rawatan dan pemulihan akan direalisasikan melalui penggubalan rang undang-undang baharu itu.

Serentak dengan itu, kerajaan bercadang untuk membangunkan indeks anti dadah bertujuan mengukur tahap penyalahgunaan dadah di negara ini selain menilai kesedaran masyarakat berhubung bahaya dadah.

Melalui indeks ini, ia dijangka dapat menjadi penanda aras tahap anti dadah di negara ini termasuk sebagai rujukan dalam sebarang bentuk dasar, program dan penguatkuasaan berkaitan penyalahgunaan dadah.

Dalam pada itu, Hamzah berkata, bagi sambutan HADK tahun ini yang bertemakan ‘Lebih Baik Cegah’ dipilih untuk mengingatkan semua pihak agar memainkan peranan proaktif bagi melindungi diri dan individu di bawah tanggungjawab mereka daripada terjebak dalam kancah berbahaya.

Beliau juga berkata, seiring dengan cabaran dan permasalahan yang kian kompleks bagi memenuhi matlamat ‘Dadah Terkawal 2025’, kerajaan juga akan terus memperkasakan gerak kerja yang melibatkan semua pihak dan pemegang taruh. -TPP